• جلسه هم انديشي مسئولين مركز با مشاوران دبيرستانها وهنرستانهاي شهرستان گنبد
  • برگزاري جلسه توجيهي دانشجويان جديدالورود ورودي بهمن 93
  • کسب مقام نائب قهرمانی تیم فوتسال مرکز علمی کاربردی گنبد1
  • بازدید ریاست محترم واحد استانی از نمایشگاه هفته پژوهش
بنر بنر بنر بنر بنر بنر بنر بنر بنر