جهت مشاهده تقویم آموزشی و مقررات مربوط به دوره مهر ماه 96-95 و دریافت فایل اینجا را کلیک نمایید.