دانشجویان علاقه مند جهت اعزام راهیان نور می توانند برای ثبت نام به بخش فرهنگی خانم بیانی مراجعه و

یا می توانید به سایت راهیان نور  به نشانی www.rahiyannoor.ir مراجعه فرمایید.