به مناسبت هفته پژوهش و فناوری انجمن علمی رشته معماری کارگاه قالب های گچی، پتینه و نقاشی روی شیشه در معماری داخلی برگزار نمود. در این کارگاه شرکت کنندگان با روش ساخت قالب گچی و زیر ساخت نقاشی دیواری و نقاشی روی شیشه آشنا شدند.