بمناسبت هفته پژوهش انجمن علمی رشته معماری با همکاری استاد خانم جعفری و خانم مهندس رنگریز کارگاه تقشه برداری نوین در معماری داخلی را برگزار نمودند. و دانشجویان با دوربین نقشه برداری، نصب و تنظیم و اندازه گیری مسافت و... به صورت عملی آشنا شدند.