به مناسبت روز دانشجو در مورخه 96/9/16 روز پنجشنبه ساعت 10 صبح در محل سالن اجتماعات مرکز، تقدیر و تشکر از دانشجویان ممتاز و فعالان فرهنگی و زائرین اربعین و ورزشکاران به عمل خواهد آمد.