به رسم ادب و احترام  مراسم اختتاميه با صوت ملکوتی قرآن و سرود ملی آغاز و در ابتدا متنی زیبا توسط یکی از دانشجویان در رابطه با اعیاد خجسته شعبانیه قرائت و تا بررسی و اعلام نتایج ...  

   

 

 داوران توسط اعضاء انجمن علمی رشته معماری و عمران و مسئول فرهنگی-دانشجویی مرکز به کلیه شرکت کنندگان در این مسابقه تقدیر نامه اعطا گردید سپس هیئت داوران با سه طرح برتر به مراسم تشریف آوردند در ابتدا دعوت شد از قائم مقام مرکز آقای کلائی ، ایشان ضمن خیر مقدم و تبریک اعیاد شعبانیه هدف از برپائی این مسابقه را پیوند و ارتباط دانشجو و مراکز آموزش عالی با محیط بیرون و بستر شغلی این رشته ها دانستند در ادامه افزودند که این مرکز در برنامه های آتی خود نیز امید آن دارد تا بتواند در بر پائی چنین مسابقاتی گامهای موثرتر و پویاتر بردارد سپس گزارش مهندس گزمه دبير اجرايي مسابقه در خصوص روند اجرای این مسابقه به سمع حضار رسید و در پایان به هیئت داوران و مدیر گروه رشته معماری و عمران لوح تقدیر اعطاء گردید و از نفرات برتر علاوه بر لوح تقدیر و تنديس مسابقه باکارت هدیه به مبلغ دو ، یک و نیم و یک  ميليون ريالی قدر دانی شد .

ضمن آنكه به تمامي شركت كنندگان نيز لوح تقدير اهداء گرديد .