شماره تماس‌های
مرکز علمی - کاربردی گنبد کاووس (1)

ریاست

017 - 33389940

حراست

017 - 33389935

آموزش

017 - 33389936

مالی

017 - 33389938

امور فرهنگی

017 - 33389930

فارغ التحصیلان

017 - 33389930

امور کلاس ها

017 - 33389932