نشست هم انديشي اساتيد كارورز وشوراي آموزشي مركز آموزش علمي كاربردي گنبد كاووس 1

 

به دليل اهميت جايگاه واحد كارآموزي  در افزايش كارايي وتوانمندي هاي دانشجويان ،جلسه ي هم انديشي با حضور مديران گروه ومدرسان در محل سالن اجتماعات مركز آموزش علمي كاربردي گنبد كاووس 1 برگزار شد.

 

در اين نشست محمديون (مديرگروه رشته حسابداري وامور اداري) طالع زاري (مديرگروه رشته حقوق ) وطوسي (مديرگروه رشته برق صنعتي ) به بيان مطالبي در ارتباط با وجه تمايز ومشخصه هاي نظام آموزشي علمي كاربردي، قابليت هاي بالاي فارغ التحصيلان دانشگاه علمي كاربردي،توجه كافي به سرفصل هاي دروس ، استفاده مطلوب از حضور در محيط كارورزي و........پرداختند.

در ادامه مقرر شد برخي مسائل مانند عدم ظرفيت كافي در پذيرش دانشجويان جهت كارورزي ،عدم همكاري برخي از دستگاههاي اجرايي با كارورز و...مورد پي گيري موثر قرار گيرد.

ودر نهايت با تشكيل كميسيون هر گروه آموزشي سرفصلهاي كارورزي 1 و2 مورد بحث وبررسي وبا تفكيك آنها كليات وچهارچوب طرح مورد تاييد قرارگرفت.