در تاريخ 16/12/93 جلسه  توجيهي ويژه دانشجويان جديدالورد مركز آموزش علمي كاربردي گنبد كاووس 1 در سالن شهيد مطهري اداره هلال احمر شهرستان گنبد برگزار شد .

 

در اين جلسه آقاي وامناني سرپرست مركز ضمن خوش امد گويي به كليه حاضران پيرامون اهداف دانشگاه جامع علمي كاربردي همچون كارآفريني ، استانداردسازي آموزشي، ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش مهارت های حرفه ای سخن گفتند واز دانشجويان خواستند مسائل ومشكلات تحصيلي خودرا در روزهاي ديدار بارئيس مركز با ايشان درميان بگذراند.در ادامه كارشناسان بخشهاي مختلف همچون آموزش ، فرهنگي و... به شرح مطالب در حوزه كاري خود پرداختند .در پايان ضمن توزيع چكيده اي از آئين نامه آموزشي بين دانشجويان از آنان پذيرايي بعمل آمد.